Thursday, February 4, 2010

ਕੈਨੇਡਾ ਉਰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ - ਸੂਚਨਾ

ਆਰਸੀ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਉਰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2010 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ 12059 88 ਐਵੇਨਿਊ, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ, ਸ਼ਾਮ 05:30 07:30 ਵਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:

(ਮਰਹੂਮ) ਜ਼ਾਹਿਦ ਲਈਕ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ: ਸ਼ਹਿਰ-ਏ-ਤਨੱਫਸ

ਕਰਨਲ ਸ਼ਫਾਅਤ ਅਲੀ ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ: ਨੁਸਖ਼ਾ-ਏ-ਸ਼ਫਾਅਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।

ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਹਿਤ

ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਮਲਿਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਉਰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਫੋਨ: 604-518-4459

No comments: