Wednesday, February 4, 2009

ਆਰਸੀ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

ਪੋਸਟ: ਜਨਵਰੀ 10, 2009
ਟਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੇਖਕ ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਰਸੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

No comments: