Saturday, February 7, 2009

ਆਰਸੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਕੋਲ਼ ਆਰਸੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।


No comments: